Sunday, November 24, 2002

Jeœli znasz ciekawe dowcipy to napisz je pod adres

edward@sadowa.punkt.pl

i podpisaæ siê.

Saturday, November 23, 2002


WITAJCIE W K¥CIKU ŒMIECHU

Nazywam siê Dominik mam 10lat interesuje siê komputerami i sportem. To na tyle o mnie . Teraz czas na konkrety : Dzwoni Prosiaczek do Kubusia i mówi mam taki motorek ¿e siê zsikasz. Jad¹ 50. Zsika³eœ siê? Nie. Jad¹ 100. Zsika³eœ siê? Ju¿ prawie. Jad¹ 150. Zsika³eœ siê? Tak. Dzwoni Kubuœ do Prosiaczka i mówi mam taki motorek ¿e siê zsikasz.Jad¹50.Zsika³eœ siê?.Nie.Jad¹100.Zsika³eœ siê? Nie. Jad¹150 zsika³eœ siê? Ju¿ prawie.Jad¹200.Zsika³eœ siê? Tak. To teraz siê zesrasz bo nie mamy hamulców