Sunday, November 24, 2002

Jeœli znasz ciekawe dowcipy to napisz je pod adres

edward@sadowa.punkt.pl

i podpisaæ siê.